Počasí Keňa

Podnebí v Keni je velice příznivé. Díky své velké nadmořské výšce má keňské vnitrozemí zejména ve své jižní části velice vlídné počasí. Jižní část Keni, kde je soustředěna největší část turistických lokalit se teploty pohybují pod hranicí 28°C, dokonce i na pobřeží málo kdy teploty vystoupají nad třicítku. Podnebí v Keni, teploty a vlhkost vzduchu jsou příjemné pro všechny turistické návštěvníky z ČR, ale i ostatních evropských zemí.

Rovníkové klima v Keni

Podnebí v Keni lze charakterizovat jako typicky rovníkové. Keňské území se vyznačuje poměrně vysokou nadmořskou výškou a tím je výrazně ovlivněno klima. Obecně by se dalo říci, že má mírný ráz. Podíváme-li se na geografickou mapu je patrné, že celé území Keni je velice výškově rozmanité. Proto je i počasí různé dle destinací a je při cestování po Keni s těmito teplotními rozdíly nutno počítat. Celkově teploty však nepřesáhnou horní hranici 32°C. V přímořských oblastech v Keni lze počítat s příjemným klimatem osvěženým vlahými a teplými větry z Indického oceánu. Za hlavní turistickou sezónu v Keni je považováno období od prosince do dubna. To, ale neznamená, že Keňu není možné navštívit i v jiných měsících v roce. Vždy se najde v Keni něco atraktivního, co upoutá pozornost a zaujme turisty.

Počasí Keňa Počasí Keňa

Období dešťů a sucha

V Keni neznají střídání čtvero ročních období jako je v našich zeměpisných oblastech. Za proměnu počasí je možno považovat jen střídání období dešťů a sucha. Tato proměna počasí v Keni probíhá zejména v měsících duben a květen a druhou fází je říjen a listopad. Přičemž v prvních jmenovaných měsících má střídání dešťů a sucha v Keni o poznání výrazně silnější ráz.  Pro návštěvníky národních parků je zajímavé zejména období sucha, kdy je možno pozorovat divokou zvěř, která hromadně shromažďuje u vyschlých vodních zdrojů.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv